De vzw Qiqalson krijgt geen structurele subsidies, en is dus voor overleving en ontwikkeling afhankelijk van haar leden.

De leden van de vzw krijgen een voorkeurstarief voor alle activiteiten van Qiqalson : voor deelname aan de stage of opleidingen, concerttickets of voor bals.

Je kan je bijdrage storten op volgende rekening :
IBAN BE61 6511 5491 0117 BIC KEYTBEBB
Maatschappelijke zetel: Oktoberstraat 45, 1200 Brussel

lid : 15,00 €
voor -18 : 10,00 €
Steunend lid : vanaf 30,00 €